Δευτέρα - Παρασκευή 8.30 - 18.00

Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, 115 28
Τηλ. 210 7470422 & 210 7470244, Fax: 210 7470544
e-mail: info@istomedica.gr Greek English

Ο Στόχος μας

Ταχύτατες διαγνωστικές μεθόδοι

Σύγχρονος Εξοπλισμός

Νέες άριστες τεχνικές

Οι Υπηρεσίες μας

Έλεγχος σε όλα τα είδη των ιστών

Ιατροί Συνεργάτες

Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό

Το Όραμά μας

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Jun 10

Μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης παθογόνων σε κλινικά δείγματα και τρόφιμα

Μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης παθογόνων σε κλινικά δείγματα και τρόφιμα

Μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης παθογόνων σε κλινικά δείγματα και τρόφιμα

Jun 10

Μικροβιολογική απομόνωση

Μικροβιολογική απομόνωση

Μικροβιολογική απομόνωση

Jun 10

Ανίχνευση παθογόνων με χρήση νανοσωματιδίων

http://www.istomedica.gr/wp-content/uploads/2013/06/nano-150x150.jpgΑνίχνευση παθογόνων με χρήση νανοσωματιδίων

Η συνεχής βελτίωση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα επιτρέπει πλέον να διερευνήσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής της νανοβιοτεχνολογίας στην ανίχνευση τροφιμογενών παθογόνων. Αρκετές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί και αν και βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο είναι πολλά υποσχόμενες. Διαβάστε εδώ περισσότερα