Δευτέρα - Παρασκευή 8.30 - 18.00

Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, 115 28
Τηλ. 210 7470422 & 210 7470244, Fax: 210 7470544
e-mail: info@istomedica.gr Greek English

Ο Στόχος μας

Ταχύτατες διαγνωστικές μεθόδοι

Σύγχρονος Εξοπλισμός

Νέες άριστες τεχνικές

Οι Υπηρεσίες μας

Έλεγχος σε όλα τα είδη των ιστών

Ιατροί Συνεργάτες

Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό

Το Όραμά μας

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου